Діяльність закладу спрямована на поліпшення здоров’я населення

Забезпечення рівного та справедливого доступу населення до медичних послуг, підвищення якості медичної допомоги, поліпшення фінансування та ефективне використання ресурсів